Eric Zhang

Eric Zhang

Managing Director, Huawei Technologies, Nigeria

ABOUT

Eric Zhang is the MD, Huawei Technologies Nigeria

WEBSITE

#

SESSION

27th November 2019. 10.45am